Hvordan fastlægges påske i den
Ortodokse Kirke - Protestantiske Kirke
I Service book of the Holy Orthodox-Catholic Apostolic Church
af Isabel Florence Hapgood står på side XXI:
 
Man går ud fra den 21. marts. Derefter tager man den dag
det første gang er fuldmåne. (evt. den 21. marts, hvis det er fuldmåne den dag). Derefter tager man den førstkommende søndag. Det er den dag det er Påske.
OK, så vidt så godt, det gælder begge trossamfund, men så fortsættes der:
men alligevel falder påsken ikke altid samtidig og det skyldes at man i Østkirken yderligere stadig holder en anden regel fra konsilet i N icæa i år 325 efter kristus. Reglen lyder:  Påsken må aldrig komme før, eller falde samtidig med den jødiske Passover, men skal altid falde senere. Påske må ikke falde før den 23. marts eller efter 25. april.
 
Det har altså i første omgang ikke noget at gøre med, om man følger den gamle eller den nye kalender. 

           
Påske 2017:
             Ortodokse Kirke                        Protestantiske Kirke
               16. april                                       16. april
  
Påske 2018:
                 8. april                                         1. april