Praktiske oplysninger
Dansk medlemskab:

 sekretær@albanogsergijsamfundet.dk

Send dit Navn, adresse og telefonnr., mailadresse., for yderligere oplysninger, via ovenstående mailadresse..

Medlemskab koster 100,- kr om året for enkeltpersoner.

For ægtepar koster det 150,- kr.

SOBORNOST koster 250,- kr. pr år.

Dvs. f.eks.  Ægtepar + Sobornost = 400,- kr

eller enkeltperson (ingen Sobornost) = 100,- kr.

Pengene kan overføres til bankkonto: regnr.: 1551 kontonr.: 103-1546
(Lad dog være med at overføre penge, før du er sikker på at du er registreret som medlem.)