Alban- og Sergijsamfundet
Billede fra Alban- og Sergijsamfundets største årlige arrangement,Den økumeniske Kirkevandring i København, her fra 2017, efter afslutningen i Svenska Gustafskyrken. I 2018 finder Kirkevandringen sted torsdag den 25. jan. kl. 18:30. Den starter i Skt. Pauls Kirke, Nyboder.
Velkommen til Samfundets årsmøde

Alban og Sergijsamfundets årsmøde finder sted onsdag den 22. november kl. 19.30 i Ansgarsalen, Bredgade 69 A, København K. Aftenens taler er Birthe Munck-Fairwood, leder af Tværkulturelt Center. Emnet er: "Taler Gud dansk? Møder med migranter og deres menigheder i Danmark". Birthe vil øse af mange års erfaring i praktisk samarbejde med folk fra forskellige lande og trossamfund. I forbindelse med årsmødet holdes den årlige generalforsamling, som bestyrelsen vil bestræbe sig på at gøre så kort som mulig. Kun medlemmer har stemmeret. Kassereren modtager gerne kontingentindbetalinger på mødet, men kun pr. kontant.   


Den københavnske økumeniske kirkevandring

Kirkevandringen 2018:

Torsdag den 25. januar kl. 18.30, Skt. Pauls Kirke, Nyboder.

Alban- og Sergijsamfundet arrangerer hvert år i januar måned en økumenisk kirkevandring i Frederiksstaden i København. Denne kirkevandring foregår torsdag aften i Bedeugen for Kirkens Enhed, der omfatter dagene 18.-25. januar. Et udvalg bestående af præster fra de deltagende kirker står for den liturgiske  tilrettelæggelse. Provst Palle Thordal har været formand for udvalget i en årække.

Ind til og med 2015 har vandringen startet i Skt. Pauls Kirke og fulgt ruten: Jerusalemskirken, Skt. Alexander Nevskij kirke, Skt. Ansgar kirke, Skt. Albans Church og den slutter i Svenska Gustafskyrkan.

Det har betydet at nogle ikke har kunnet komme ind i de mindre kirker. Fra 2016 har vi organiseret det lidt anderledes for at undgå at nogen går forgæves.

Som sædvanlig starter vi i Skt. Pauls Kirke alle sammen; men så vil vi blive delt i 4 hold, der følger lidt forskellige ruter. Ruterne vil fremgå af de uddelte foldere, og hvert hold vil have en korsbærer som vil vise vejen. Alle når til sidst frem til Gustafskyrkan hvor vi holder fælles afslutning som vi plejer. Bøn af Sergius Bulgakov (th. i billedet)

O Jesus Kristus
vor Herre og Frelser,
Du har lovet at være med os altid.
Du tilbyder alle kristne
at komme til Dig og tage del i Dit hellige legeme og blod.
Men gennem vore synder er vi splittede
og vi har ikke styrke til sammen
at tage del i Din hellige nadver.
Vi bekender denne vor synd 
og vi beder Dig, tilgiv os 
og hjælp os til at tjene genforeningens veje 
i overensstemmelse med Din vilje.
Få vore hjerter til at flamme med ilden af Din Hellige Ånd,
Giv os visdommens og troens ånd, modets og tålmodighedens, ydmyghedens og fasthedens, 
kærlighedens og angergivenhedens ånd,
Gennem den hellige Guds Moders forbøn, 
St Alban og St Sergius's
og alle helgeners forbøn. 

Amen.

Hvad er Alban og Sergijsamfundet?

Samfundet er en gren af Fellowship of St Alban and St Sergius der blev stiftet i England i 1928, grundlæggende inspireret af dialogen mellem præster og lægfolk fra den anglikanske kirke og den russisk ortodokse kirke. Den danske gren blev stiftet i 1948 af provst Svend Borregaard (1911-1974) og som Samfundets første formand fostrede han også ideen til Kirkevandringerne. (Se billedet til højre).

I 1948 var Svend Borregård provst i Skamstrup en lille landsby i nærheden af Mørkøv i Vestsjælland tæt ved Torbenfeld Gods. Jeres webredaktør og nuværende sekretær for Alban- og Sergijsamfundet flyttede for nogle år siden (uden at vide dette) til Sørningevej, der udgår fra Skamstrup og fører vestover til Holmstrup. I Holmstrup har Biskop Absalon (1128-1201) haft en hovedgård.  

Skamstrup er en landsby i tilbagegang som så mange andre. Købmanden, skolen og bageriet er lukket, men kirken og møllen findes stadig og beboerne er aktive i foreningen Skamstrup og Omegn, de har bl.a. indrettet en gammel skolestue/museum, istandsat forsamlingshuset og arrangerer loppemarkeder og Sct Hans fester. Fornylig er der udgivet en bog: "Stemmer fra Skamstrup". I den interviewes 20 beboere om hvorfor de bor her, og hvad deres drømme for fremtiden i Skamstrup er. Den kan bestilles hos: lck.skamstrup@gmail.com. Den koster 100 kr. 

Skt. Pauls Kirke 2012

Billedet er taget i 2012 efter at hold 2 har forladt kirkerummet. 1. september 2014 tiltrådte forfatter og debattør Kathrine Lilleør som ny sognepræst ved den ellers lukningstruede Sankt Pauls Kirke i Nyboder. Kirkevandringen starter i denne kirke, fordi den er stor nok til at rumme begge hold. Så alle er samlet ved kirkevandringens start og ved dens slutning i Gustafskyrkan.

Udenfor (2010)

Her venter hold 2 på at komme frem til Jerusalemskirken, mens hold 1 er på vej videre til Skt. Alexander Nevsky Kirke.


Jerusalemskirken

Jerusalemskirken tilhører Methodisterne. Det er den anden kirke vi kommer til under vandringen. Methodisterne er rigtig gode til at synge og være glade. Methodistkirken er en evangelisk kirke. Den blev startet af John Wesley, som en vækkelse indenfor den Anglikanske Kirke.


Skt. Alexander Nevsky Kirke


Den Russiske Ortodokse kirke åbnede igen i år sine døre for os alle sammen, selvom de nok mener, at det med økumenisk arbejde overvejdende er en aktivitet, der kan føre til, at kristendommen bliver til noget overfladisk og ligegyldigt noget, hvor alle kan tro lige hvad de har lyst til.

Fordi den ortodokse kirke stammer helt tilbage til år 33 (da kristus blev korsfæstet), har alle senere opståede kristne traditioner, en længere eller kortere del af deres historie fælles med den ortodokse kirke.

Der er kun få stole i kirkerummet, så det fleste står op under gudstjenesten. Der er mange levende lys og mange ikoner. Liturgien er en vekslen mellem at præsten beder og koret beder. Koret synger akapella, dvs. uden ledsagelse af et orgel eller lign.

Skt. Ansgar Kirke


Den katolske kirke er også en af de ældre kristne traditioner. Den har sit hovedsæde i Rom. 


Skt. Albans Church:

Billedet til højre er fra St Albans Church ved Gefion Springvandet. Kirken blev bygget som en følge af at den daværende Prinsen af Wales (senere Edward 7.) giftede sig med den danske prinsesse Alexandra, ligesom St Alexander Nevsky kirke ligger der, fordi hendes søster Dagmar få år senere i 1866 giftede sig med den russiske tronfølger Alexander.

Den er en del af den Anglikanske kirke som oprindeligt kommer fra England.Svenska Gustavskyrkan

Når hold 1 ankommer til den Svenske Kirke, får de kaffe og kanel"bullar" hvorefter de sætter sig ned i kirken og venter på hold 2. 

Biskop Peter Skov-Jakobsen prædikede over bedeugens tema "Vi skal alle forvandles ved sejren i Kristus" i den svenske Gustavskyrkan. I hver kirke bedes og synges der ifølge den pågældende kirkes tradition; men alligevel udgør vandringen én samlet gudstjeneste.

Efter den sidste del af tjenesten kunne hold 2 få sig en kop kaffe og en kanelbolle.